Wat is het doel van Museum Zuidwest Friesland?

Museum Zuidwest Friesland vormt een unieke samenwerking tussen negen musea, verenigd onder de Stichting Samenwerking Musea Zuidwest Friesland. Onze samenwerking is gegrondvest op de kernwaarden van eenheid in eigenheid, verbinding, trots, betrokkenheid en teamwork. Ons hoofddoel is het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van onze aangesloten musea. Dit realiseren wij door de onderlinge samenwerking, communicatie en kennisdeling te versterken, ons publieksbereik te vergroten en actief samen te werken met diverse externe partijen, zoals overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en bedrijven.

Onze visie omvat het bevorderen van kwaliteit en innovatie binnen onze collecties door nieuwe thematische presentaties te ontwikkelen. Wij richten ons op het aantrekken van een breder publiek door in te spelen op veranderende trends en het ontwikkelen van educatieve programma's voor scholen. Bovendien stimuleren wij de digitale en technologische ontsluiting van onze collecties. Daarnaast bieden wij ondersteuning op gebieden zoals marketing, collectiebeheer, subsidieaanvragen, duurzaamheid, en personeelsmanagement. Door deze inspanningen streven wij ernaar om niet alleen onze individuele musea te versterken, maar ook de culturele rijkdom van de regio Zuidwest Friesland als geheel te promoten en te vieren.

Lees meer