Over Museum Zuidwest Friesland

Kennis en krachten bundelen om samen door te groeien

De Stichting Samenwerking Musea Zuidwest Friesland is een samenwerkingsverband van negen musea in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Kernwaarden
Eenheid (in) eigenheid, verbindend, trots, betrokken, samenwerkend.
Onze missie
  • vertegenwoordiging en belangenbehartiging namens de aangesloten musea.
  • verbetering van de onderlinge samenwerking, communicatie en kennisdeling.
  • vergroten van het publieksbereik.
  • stimuleren van de samenwerking met overheidsinstanties, onderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties.
Onze visie
  • Kwaliteit: bevorderen en stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe thematische presentaties binnen de diverse collecties.
  • Publiek: inspelen op veranderende trends en ontwikkelingen en zo meer publiek trekken.
  • Educatie: ontwikkelen van educatieve programma's voor het primair en voortgezet onderwijs.
  • Digitalisering: stimuleren van de digitale ontsluiting van de museumcollecties
  • Technologische ontwikkeling: inzetten en kennisdeling van moderne presentatietechnieken technologieën met als doel de presentaties toegankelijker te maken.
  • (Organisatorische) ondersteuning: kennisdeling en hulp op het gebied van marketing, collectiebeheer, subsidieaanvragen, duurzaamheid, personeels- en vrijwilligersmanagement en andere aspecten.