Museum De Tiid
Eigentijds museum, regionaal geankerd. Verbinding tussen historie en heden.
Jongemastraat 4 - 8701 JD - Bolsward
Erfgoed
Kindvriendelijk
Museum in het voormalige stadhuis van Bolsward
Prachtig gerestaureerd, volgens velen het mooiste gebouw van Fryslân.
In, volgens velen, het mooiste gebouw van Fryslân, het prachtig gerestaureerde voormalige stadhuis van Bolsward, opende koning Willem Alexander in september 2021 Museum De Tiid; onderdeel van Cultuur Historisch Centrum De Tiid. Het, tussen 1614 en 1617 gebouwde, veelzijdige en statige gebouw ademt letterlijk de historie van de Fryske taal en cultuur, vooral dat van Bolsward en omgeving. Historische verhalen worden, vanuit meerdere invalshoeken en perspectieven, op een fascinerende wijze gecombineerd met het heden. Het verhaal van de Mienskip, het gemeenschapsgevoel dat Fryslân en de Friezen kenmerkt staat hierbij centraal. Een welkom contrast in deze tijd van polarisatie.

Maar er is meer te zien. Het Bolswarder Huis van Verhalen vertelt het even inspirerende als bijzondere levensverhaal van priester-journalist Titus Brandsma, in 2022 heilig verklaard door paus Fransiscus. Bekend als priester, maar ook als fel tegenstander van het nazisme. Het verzet wat hij uiteindelijk met de dood, hij stierf in concentratiekamp Dachau, heeft moeten bekopen.

En van de zeventiende-eeuwse Friese renaissancedichter Gysbert Japicx (1603-1666), geboren en overleden in Bolsward. Gysbert Japicx wordt gezien als de grondlegger van het Fries als geschreven taal. Overigens is hij de zoon van de architect van het gebouw waarin Museum De Tiid is gevestigd.

Ook vertelt Museum De Tiid over Grutte Pier, de legendarische Friese vrijheidsstrijder. Was hij een held of een bandiet? Al even fascinerend is het levensverhaal van de ondernemende Trijntje Hilarides. Deze struise Friezin werd in 1892 op 24-jarige leeftijd in Zurich de eerste vrouwelijke directeur van een zuivelfabriek. Een bijzondere benoeming in een tijd dat de dorpsnotabelen vooral mannen waren.

Er is meer te zien en te beleven in Museum De Tiid. Van tijdelijke kunst & cultuurtentoonstellingen tot de rijk gedecoreerde zalen en authentieke stijlkamers. Van presentaties en workshops tot de beklimming van de indrukwekkend gerestaureerde torenzolder en van de prachtige Raadzaal tot de gezellige horeca-afdeling.

Museum De Tiid in Bolsward: een plek om te bezinnen, te ontdekken en te ervaren.

  • Huis van verhalen
  • Verbindt vroeger en nu
  • Regionaal geankerd
  • Meerdere musea onder één dak
  • Interactief en vormend

Grutte Pier

Deze boomlange boer uit Kimswerd werd een legende. Hij streed begin zestiende eeuw voor een onafhankelijk Fryslân. Volgens de overlevering testte hij, om te bepalen of een gevangene al of niet Fries was, deze door hem het rijmpje: ‘Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries’ op te laten zeggen. Vertaling: Boter, brood en groene kaas, wie kan dat niet zeggen is geen echte Fries. Probeer het maar eens!

Interesse of
meer informatie?

Bezoek de website van de TIID voor meer verdieping over de bezienswaardigheden en collecties, specifieke mogelijkheden voor u als bezoeker én praktische informatie. Denk aan openingstijden, ticketprijzen en contactgegevens. We verwelkomen u graag.